– Metoden fungerar lika bra för barn, säger Jörgen Syk som doktorerat i ämnet.

 

Genom att mäta mängden kväveoxid i astmatikers utandningsluft kan behandlingen av sjukdomen förbättras. Det visar en doktorsavhandling från Karolinska institutet.

Läkare Jörgen SykAstma diagnosticeras oftast utifrån patientens lungfunktion och symtom, som andfåddhet och pip i bröstet. Sjukdomen anses dock bero på inflammation i luftvägarna. Astmatiker som har detta har ofta förhöjda nivåer kväveoxid i utandningsluften. Genom att mäta denna kan man inte bara se att det finns en inflammation, utan också hur kraftig den är.

På så sätt kan behandlingen anpassas till varje patient och astman hållas bättre under kontroll. Dessutom minskar risken för perioder med försämringar. Avhandlingen är gjord av Jörgen Syk, som är distriktsläkare vid Runby vårdcentral samt knuten till Centrum för allmänmedicin i Stockholm.

– Metoden utgör ett värdefullt komplement till andra diagnosmetoder och fungerar lika bra för barn. De måste dock vara så pass stora att de klarar att blåsa i instrumentet, det vill säga från cirka sju års ålder. Utveckling pågår för att göra kväveoxidmätare som även mindre barn klarar att använda.

Styra behandlingen bättre

Studien omfattar drygt 180 primärvårdspatienter mellan 18 och 64 år med allergisk astma. Under ett år styrdes den antiinflammatoriska behandlingen utifrån den uppmätta kväveoxidhalten i utandningsluften hos ungefär hälften av deltagarna. Hos övriga styrdes den antiinflammatoriska behandlingen på traditionellt sätt. Hos deltagarna i den förra gruppen var astmasymtomen mindre och försämringsperioderna färre. Trots detta ökade inte den totala mängden läkemedel som användes. Istället omfördelades behandlingen, så att patienter med låga kväveoxidhalter fick lägre doser och de med höga värden fick högre doser.

– Behandlingen är samma som annars. Fördelen är att du kan styra den antiinflammatoriska behandlingen på ett bättre sätt, fortsätter Jörgen.

Ökad förståelse

Ett annat intressant resultat av studien är upptäckten att koncentrationen av allergiframkallande antikroppar (IgE-antikroppar) minskar, troligtvis som en följd av minskad inflammation i luftvägarna. Detta kan i sin tur minska patienternas allergiska besvär. En annan fördel med att mäta kväveoxidhalten är att det blir lättare att se om patienterna tar sina mediciner. Att patienter inte följer sin behandling är annars ett stort problem inom astmavården. Enligt Jörgen beror det på att många inte förstår nyttan med behandlingen, eller är rädda för biverkningar.

– Patienten får en ökad förståelse för sin sjukdom när man kan visa upp ett faktiskt mätvärde, vilket ökar motivationen till att följa ordinerad behandling.

Grundkunskaper krävs

Eftersom metoden hjälper till att optimera behandlingen och minskar över- och underbehandling, anser Jörgen att den borde användas i primärvården. Den mätare som har använts i studien har funnits sedan 2005 och är lätt att använda. Den som mäter kväveoxidhalten måste dock ha vissa grundkunskaper för att kunna dra rätt slutsatser.

– Det finns flera olika saker som kan påverka värdet, exempelvis rökning, förkylningar och exponering mot allergen med mera, avslutar Jörgen.

Text: Niclas Samuelsson

Niclas är frilansskribent med många års erfarenhet av att skriva om frågor som rör medicin och hälsa.

Traditionell astmadiagnos ställs i flera steg

För att ställa en astmadiagnos får man först berätta om sina besvär, när de kommer och vad som utlöser dem. Därefter görs en vanlig kroppsundersökning. Även om symtomen tyder på astma är det viktigt att försäkra sig om att det är rätt diagnos. Det kan göras med hjälp av PEF-mätningar, som mäter luftflödet vid utandning.

Ofta görs också en spirometri, som är en mer utförlig mätning av lungornas funktion. Om läkaren misstänker allergi görs också ett allergitest, antingen med blodprov eller med ett så kallat pricktest.

Källa: www.1177.se

Dela via sociala medier
FaceBook  Twitter  


Hur fick du veta om Barnastma.se?

Sökning på nätet - 41.3%
Via en vän - 5%
Via Facebook - 25%
Annat - 27.5%
Prenumerera på vårt nyhetsbrev – det är gratis! Vi ger ut med sex nummer per år. Så missa inte intressant läsning utan, fyll i formuläret nedan.