Statlig utredning förordar behandling med Airsonett vid svår astma

Airsonett är avsedd för patienter med måttlig till svår perenn allergisk astma, vars sjukdomskontroll är bristfällig trots optimerad läkemedelsbehandling. Behandling med Airsonett reducerar exponering för luftburna allergener, vilket motverkar de inflammatoriska reaktionerna och påfrestningen på de hyperreaktiva luftvägarna.

Den grundläggande behandlingsmekanismen går ut på att minimera inhalering av luftburna allergener under natten. Detta sker genom att motverka kroppskonvektionen, vilken i sin tur minskar antalet luftburna allergener i andningszonen.

Det finns både för och nackdelar med behandlingen. Den främsta fördelen är enligt TLV:s bedömning den minimala risken för oväntade, negativa sidoeffekter och biverkningar. Behandlingen går dessutom att sätta ut omedelbart. Inga extra provtagningar eller läkarbesök efter insättning krävs för att kontrollera säkerheten med behandlingen.

Vissa nackdelar

De nackdelar som finns är att utrustningen är utrymmeskrävande och svår att flytta eller ta med sig. Ett lätt brummande ljud kan upplevas som störande för patienten. Utrustningen kräver dessutom service och filterbyten var sjätte månad.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, anser i en nypublicerad rapport att landstingen nu kan överväga införande av behandling med Airsonett vid svår perenn allergisk astma. TLV har regeringens uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter.

TLV bedömer, utifrån tillgängliga studier, att patientnyttan är bättre än jämförelsealternativet (enbart farmakologisk behandling) för de patienter som har svårast besvär med allergisk astma. Detta då behandlingen förbättrar livskvaliteten för individer med kraftiga begränsningar i sin vardag. TLV konstaterar att behandlingen förefaller vara kostnadseffektiv och anser att hälso- och sjukvårdens huvudmän (i huvudsak landstingen) därför kan överväga införande av behandlingsmetoden.

“Vi är övertygade om att TLVs positiva utvärdering kommer att bidra till att fler astmapatienter får möjlighet att leva normala liv med hjälp av Airsonett. Redan idag används Airsonett av flera hundra patienter, varav över 90 procent har uppvisat goda behandlingsresultat”, säger Magnus Lundberg, ordförande i Airsonett AB.

”Från Astma- och Allergiförbundet välkomnar vi TLVs rapport. Ofullständigt kontrollerad allergisk astma orsakar stort lidande och det är angeläget att samtliga landsting erbjuder likvärdiga möjligheter för de patienter som kan dra nytta av behandlingen”, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Vi vill gärna få era erfarenheter av Airsonett får en artikel som är planerad till våren 2014, maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dela via sociala medier
FaceBook  Twitter  


Hur fick du veta om Barnastma.se?

Sökning på nätet - 41.3%
Via en vän - 5%
Via Facebook - 25%
Annat - 27.5%
Prenumerera på vårt nyhetsbrev – det är gratis! Vi ger ut med sex nummer per år. Så missa inte intressant läsning utan, fyll i formuläret nedan.