Nordiska Hjärt- och Lungsjukas förbund (Nhl) vill sätta fokus på effekterna av passiv rökning. De som ofta drabbas är barn som vistas i närheten av rökare. Ny forskning visat att det inte hjälper att gå ut på balkongen och röka eller att röka under en köksfläkt.

När rökaren röker sin cigarett så är det inte bara dennes lungor som får ta emot av de hälsoskadliga ämnena utan rökaren får skadliga partiklar på sin, på kläderna, huden och håret. Därifrån ramlar de skadliga partiklar så småningom ner på golvet och kan där nås av barnen, speciellt när de kryper eller leker på golvet.

Nu vill Nordiska Hjärt- och Lungsjukas förbund starta en kampanj mot passiv rökning ”Vi älskar rökfritt” – Vår utgångspunkt och huvudbudskap är att alla barn har rätt att växa upp i en rökfri miljö. Kampanjen syftar till att dels informera småbarnsföräldrar om hur skadligt det är för barnen att föräldrarna röker och dels för att påverka politikerna genom att visa att det finns stor vilja hos allmänheten att minska rökningen, berättar Lars Edborg, generalsekreterare i Nhl .

I kampanjen ingår en del där vuxna skall skriva under ett kontrakt att de avstår från att röka aldrig utsätta barn för tobaksrök. Vi kommer att ha en kampanjsida och arbeta via de sociala medier, tillägger Lars.

Passiv rökning och att få i skadliga partiklar är farligast för barnen om de utsätts för detta i en miljö där de vistas ofta. Att föräldrarna röker hemma gör ju förstås att barnet utsätt för mycket mera partiklar än om de bara undantagsvis vistas i en miljö med rökande personer. – En fråga som är uppe på diskussion i många länder är att förbjuda rökning i bilen om man har barn i bilen. Men det är inte självklart att det finns en politisk majoritet (i riksdagen) för ett förbjud mot rökning i bil när man har barn i bilen, men det är viktigt att visa vad majoriteten av allmänheten tycker.

NHL har givetvis uppmärksammat att ett av medlemsländerna Finland ämnar att gå ännu längre och är ett av de första länderna i världen som har satt som mål att genom lagstiftning bli ett tobaksfritt land senast år 2040.

- Nordiska Hjärt- och Lungsjukas förbund uppmanar de andra nordiska länderna att ansluta sig till detta beslut. Och varför inte ännu tidigare? Förbundet är övertygat om att det här uttryckliga målet är en stark signal från samhället till unga människor. Det uppmuntrar föräldrar, skolor och idrottsföreningar att stödja ungdomarna att inte börja röka, säger Nordiska Hjärt- och Lungsjukas ordförande Karin Jeppsson.

Barnastma.se kommer att följa och stödja kampanjen mot passiv rökning och ge er läsare kontinuerlig information om hur man kan medverka i kampanjen. Vi vill påminna om att man i en annan artikel har skrivit om hur passiv rökning försämrar effekten av astmamediciner, den artikeln hittar ni här.

Text: Mertz Laakso, Digitaltidningar.se

Dela via sociala medier
FaceBook  Twitter  


Hur fick du veta om Barnastma.se?

Sökning på nätet - 41.3%
Via en vän - 5%
Via Facebook - 25%
Annat - 27.5%
Prenumerera på vårt nyhetsbrev – det är gratis! Vi ger ut med sex nummer per år. Så missa inte intressant läsning utan, fyll i formuläret nedan.