I Skellefteå arbetar man mot allergier

För astmatiska barn kan det ofta vara problematiskt att gå i skolan. Ventilation, städning och omgivande miljö är sådant som påverkar hälsan. I Skellefteå har man tagit frågan på allvar och satsar på bättre skomiljö, såväl inne som ute.

I Skellefteå kommun räknar man med att ungefär åtta procent av alla grundskolelever har astma. De senaste åren har antalet astmatiska barn ökat, vilket fick kommunen att 2009 ta fram en handlingsplan mot allergi och astma. Denna plan ska nu revideras. Yvonne Backlin har lång erfarenhet som skolsköterska och är nu medicinskt ledningsansvarig för grundskolorna i Skellefteå kommun. Dessutom sitter hon med i den lokala allergikommittén, som har tagit fram handlingsplanen.

– Vi har inlett ett arbete med att revidera handlingsplanen från 2009. Vi ska se över vad som har hänt sedan dess, hur vi uppfyllt mål och förväntningar och sätta nya mål. Förutom representanter från de olika kommunala förvaltningarna deltar även landstinget genom en allergisjuksköterska.

Städning i fokus

Det största problemet för de astmatiska barnen är inomhusmiljön, det vill säga skolans lokaler. En sak man jobbat mycket med i Skellefteå är skolornas ventilation. Kommunen ställer krav på mätbara värden och ventilationen har hög prioritet vid ny- och ombyggnationer. I kommunen finns också en del äldre skolor där det har förekommit problem med mögel. Då har kommunen varit snabb med att kolla upp och åtgärda problemen. Ett annat område som står i fokus är städningen.

– Det finns en tendens att det dras ner på städningen, men där gäller det att se upp. I Skellefteå är vi måna om att använda rätt material vid städning och att allt är doftfritt. Städarna använder Socialstyrelsens allmänna råd och får kontinuerlig utbildning. Det svåra är när det är aktiviteter utanför skoltid. Gympasalarna städas inte mer för att de hyrs ut, men städpersonalen börjar städa där på morgonen när de vet att lokalen har hyrts ut under helg- eller kvällstid, säger Yvonne.

Viktigt med information

I en kommun med många landsbygdsskolor kan utomhusmiljön också vara en källa till problem för astmatiker. Yvonne berättar om en skola som ligger precis intill en hästgård. I det fallet pratade man med hästägaren och bad denne att tänka på att inte släppa ut hästarna nära skolan och att stalldörrarna ska hållas stängda. Hästägaren gick med på detta, men det är inte alltid självklart att man kan ställa sådana krav. Enligt Yvonne gäller det att ändå försöka.

– Det handlar mycket om information, som vi tyvärr har varit lite dåliga på. Men vi ska jobba mer med det. Det kan till exempel handla om att få föräldrar att förstå att barnen inte ska klappa hunden eller vara i stallet precis innan de kommer till skolan. Detta skulle vi behöva informera om varje höst.

Bättre med allergianpassat

Skellefteå kommun har kommit en bra bit på väg mot en bra skolmiljö. Bland annat har man fått bort parfymer och starka dofter och det har blivit naturligt att inte röka på skolorna – även för personalen. Men Yvonne tycker ändå att mycket mer kan göras. I ett förslag till ny handlingsplan föreslår man bland annat att det ska göras en allergirond på skolorna i samband med de vanliga skyddsronderna. Man vill också avskaffa begreppet allergifria skolor och istället använda begreppet allergianpassad.

– Vi kan aldrig vara säkra på att skolorna är helt allergifria eftersom vi inte vet om barnens föräldrar röker eller om de har husdjur hemma. Alla skolor borde istället vara allergianpassade. En dålig skolmiljö är dålig för alla, medan en bra miljö är bra för alla. Vi vill inte att handlingsplanen blir en hyllvärmare, utan att den används av alla skolor. Arbetet med att skapa en bra skolmiljö har bara börjat och vi kan komma längre, säger Yvonne avslutningsvis.

Text: Niclas Samuelsson

Niclas är frilansskribent med många års erfarenhet av att skriva om frågor som rör medicin och hälsa.

Foto: Colourbox

 

Dela via sociala medier
FaceBook  Twitter  


Hur fick du veta om Barnastma.se?

Sökning på nätet - 41.3%
Via en vän - 5%
Via Facebook - 25%
Annat - 27.5%
Prenumerera på vårt nyhetsbrev – det är gratis! Vi ger ut med sex nummer per år. Så missa inte intressant läsning utan, fyll i formuläret nedan.