Farliga barnviruset D68 påvisat i Sverige


Sedan mitten av augusti 2014 pågår ett utbrott av enterovirus D68 (EV-D68) i USA och Kanada. Hittills har mer än 1300 personer diagnosticerats med allvarlig luftvägssjukdom orsakad av EV-D68 och de allra flesta har varit barn. Nu har de första svenska fallen identifierats på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. 

För att få en indikation på om EV-D68 förekommer i Stockholmsområdet har Mikrobiologen på Karolinska Universitetssjukhuset genomfört en undersökning av drygt 20 luftvägsprov från barn som testat positivt i PCR för enterovirus, rhinovirus eller bägge.

Totalt sex fall har identifierats med EV-D68. Fem av barnen var under 4 år och ett var lite äldre. Fem av barnen hade luftvägsinfektion och två barn fick vårdas några dagar på intensivvårdsavdelning. Fyra hade obstruktiv lungsjukdom sedan tidigare. Ingen hade lunginflammation. Det sjätte barnet hade mer allmänna symtom på virusinfektion. Alla barn har tillfrisknat och inget hade förlamningssymptom. Inga andra mikrobiologiska fynd påvisades som förklaring på barnens symtom.

God handhygien rekommenderas av Folkhälsomyndigheter som det viktigaste sättet att hindra att man utsätt för smitta. 

På Expressens fråga Är det någon fara om mitt barn är friskt i övrigt? 

– Nej, de som har fått allvarlig sjukdom är oftast dem som har en lungsjukdom i grunden, svarar Folkhälsomyndighetens expert och chefsmikrobiolog Mia Brytting.

Ett dödsfall i EV-D68-infektion hos en patient med svår astma har dokumenterats i Kanada ocg några i USA som eventuellt kan kopplas till sjukdomen.

För kontinuerlig uppföljning av information besök Folkhälspmyndighetens hemsida.

Källa: Folkhälsomyndigheten, citat Expressen

Dela via sociala medier
FaceBook  Twitter  


Hur fick du veta om Barnastma.se?

Sökning på nätet - 41.3%
Via en vän - 5%
Via Facebook - 25%
Annat - 27.5%
Prenumerera på vårt nyhetsbrev – det är gratis! Vi ger ut med sex nummer per år. Så missa inte intressant läsning utan, fyll i formuläret nedan.