Brittiska hälsovårds institutet NICE offentliggör utvärdering av Airsonett
– ett unikt sätt att behandla astma

Airsonett lovprisas i England
Det statliga hälsovårdsinstitutet NICE (National Institute for Health and Care Excellence) har på eget initiativ utfört en fullständig genomgång av tillgängliga vetenskapliga data och sammanställt ett faktaunderlag för att underlätta beslut om användning av astmabehandlingen Airsonett i den brittiska sjukvården.

I rapporten konstateras att Airsonett kan förbättra livskvaliteten hos patienter med svår astma, att behandlingen är biverkningsfri och att kostnaden är betydligt lägre än för tilläggsbehandling med läkemedel. I en så kallad Medtech Innovation Briefing har NICE granskat den tillgängliga vetenskapliga dokumentationen för Airsonett.

Institutet konstaterar att Airsonett kan förbättra livskvaliteten signifikant hos patienter med svår astma, utan risk för behandlingsrelatera de biverkningar. Slutsatsen grundas på såväl resultat från kliniska studier som påerfarna astma specialisters positiva praktiska erfarenheter av behandling med Airsonett. NICE påpekar dessutom att kostnaden för behandling med Airsonett är cirka 75 procent lägre än för tilläggsbehandling med den typ av läkemedel som idag dominerar i Storbritannien.

– Det internationella intresset för Airsonett fortsätter att öka och v i välkomnar det kunskapsunderlag som NICE nu publicerat. Vi är övertygade om att detta kommer att underlätta lokala vårdgivares beslut om användning av Airsonett i den brittiska sjukvården, säger Fredrik Werner, VD på Airsonett. Airsonett är en biverkningsfri behandling för patienter med svår allergisk astma som, trots medicinering med astmaläkemedel, inte fått kontroll över sin sjukdom. Behandlingen innebär att patienten sover i ren luft. Vetenskapliga studier visar att Airsonett minskar antalet akuta astmaepisoder, behovet av läkemedel och sjukvård samt ökar livskvaliteten.

I Sverige bedömer den statliga myndigheten TLV (Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket) att behandlingen är kostnadseffektiv och flera landsting har redan sanktionerat Airsonett som en värdefull komponent i den moderna astmaterapin.

NICE är ett statligt institut som utfärdar rekommendationer om vilka läkemedel, behandlingar och medicintekniska utrustningar som ger högst kvalitet och mest värde för pengarna. Rekommendationerna är inte tvingande, men hälso- och sjukvården bör ha goda skäl att inte följa dessa och följsamheten är ofta hög.

NICE-rapporten går att ladda ner från institutets hemsida via följande länk: http://www.nice.org.uk/Advice/MIB8

Dela via sociala medier
FaceBook  Twitter  


Hur fick du veta om Barnastma.se?

Sökning på nätet - 41.3%
Via en vän - 5%
Via Facebook - 25%
Annat - 27.5%
Prenumerera på vårt nyhetsbrev – det är gratis! Vi ger ut med sex nummer per år. Så missa inte intressant läsning utan, fyll i formuläret nedan.