Astma- och Allergiförbundets huvudfråga får gehör – Regeringen satsar en miljard på skolmiljön

Astma- och Allergiförbundet har under många år jobbat för en bättre inomhusmiljö i skolan, en klassrumspeng. Inför valen i år var frågan om den fysiska miljön i skolan förbundets huvudfråga. Idag meddelar regeringen att man satsar 1 miljard kronor för att förbättra inomhusmiljön i skolan.

- Vi är glada över att regeringen lyssnat på oss. Beslutet att satsa på förbättringar av skolornas inomhusmiljöer är en stor seger för de barn, ungdomar och anställda som länge påverkats negativt av brister i skolornas inomhusmiljöer. Ett statligt stöd kommer att ge kommunerna möjlighet att göra nödvändiga upprustningar, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma och Allergiförbundet

Bristfällig ventilation och luftkvalitet i skolan kan påverka skolprestationer och ge ökade symtom hos elever och anställd skolpersonal med astma. Det kan leda till frånvaro och svårigheter att vistas i skolan som följd. För att komma tillrätta med problemen har Astma- och Allergiförbundet föreslagit ett statligt investeringsstöd, en klassrumspeng. Det kommer att ge kommunerna möjlighet att rusta upp skolorna.

Även den granskning som TV4 gjorde under hösten 2013, #skolsnusk, visade att stora brister finns när det gäller luft och ventilation i skolorna. En dansk studie visar att elever som studerar i klassrum med bra luft presterar 8 procent bättre jämfört med elever som har lektioner i klassrum med sämre luft.

- Det är nödvändigt att bromsa en fortsatt ökning av astma och allergi hos barn och unga genom att sätta fokus på den fysiska arbetsmiljön i förskola och skola. Vi hoppas att det här blir en återkommande satsning under ett antal år, säger Maritha Sedvallson.

Enligt en undersökning från Boverket och Energimyndigheten har 40 procent av skolorna inte fått godkänt i den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, som ska säkerställa att ventilationssystemet fungerar och uppfyller byggreglerna. I samma rapport uppger 30 procent av skolpersonalen att de har problem med damm, smuts och dålig luft.

Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2013 säger att cirka 8 procent av 12-åringarna har besvär av inomhusmiljön i skolan. Nya siffror visar att den läkardiagnostiserade astman bland barn i skolåldern ökat med 50 procent (från 6 - 9 procent) mellan 2003 och 2011 och att också övriga allergiska sjukdomar bland barn tydligt fortsätter att öka. En allt större del av barnen inom skola och barnomsorg har alltså någon allergisk sjukdom. Denna utveckling ställer högre krav på skolan och omsorgen. Verksamheter och lokaler måste anpassas och de anställdas kunskaper inom området måste öka.

En enkätundersökning som förbundet gjorde under våren 2014 visade att sex av tio riksdagskandidater var för ett statligt stöd för att rusta upp dålig inomhusmiljö i skolan.

Dela via sociala medier
FaceBook  Twitter  


Hur fick du veta om Barnastma.se?

Sökning på nätet - 41.3%
Via en vän - 5%
Via Facebook - 25%
Annat - 27.5%
Prenumerera på vårt nyhetsbrev – det är gratis! Vi ger ut med sex nummer per år. Så missa inte intressant läsning utan, fyll i formuläret nedan.