Exponering för rök från vedeldning kan orsaka en uttalad inflammation i luftrören med celleffekter som kan vara av betydelse för astma, KOL och lunginflammation. Det konstaterar Ala Muala i den avhandling han försvarade vid Umeå universitet den 5 juni.

Ali Muala förskar om vedeldning– Inandad sotig vedrök tenderar att fastna i lungorna och ger effekter på immunförsvarets celler, som vi inte hade förväntat oss. Eftersom luftföroreningar orsakar stora hälsoeffekter kopplat till lungor och hjärt-kärlsystem, är det av största betydelse att världens länder lyckas minska sina utsläpp, säger Ala Muala, doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, samt läkare, specialist i lungmedicin, vid medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Ökad sjuklighet och för tidig död

Luftföroreningar ger upphov till en rad hälsoeffekter som drabbar såväl lungorna som hjärt-kärlsystemet och leder till en ökad sjuklighet och för tidig död. Världshälsoorganisationen, WHO, har nyligen rapporterat om att luftföroreningar, både utomhus och inomhus, orsakar så mycket som sju miljoner extra dödsfall per år i världen.

Ala Muala har i sitt avhandlingsarbete studerat såväl exponering för rök från vedeldning, som exponering för dieselavgaser och undersökt vilka effekter detta får i lungor, hjärta och blodkärl.

Även nyutvecklad förbränningsteknik

När det gäller vedrök har Ala Muala bland annat genomfört kontrollerad exponering på en grupp försökspersoner, som sedan genomgått en bronkoskopi, då man tar prover i lungorna med ett mjukt böjligt instrument. Undersökningen visade att även om man använder nyutvecklad förbränningsteknik fastnar hela 30 procent av vedrökspartiklarna i lungorna när de har andats in.

Resultaten visar vidare att vedröksexponering ger en uttalad inflammation i luftrören med oväntade celleffekter som kan kopplas till försämring av astma och KOL, samt en ökad risk för lunginflammation.

Inflammation i lungornas bronker

– Framför allt sotig vedrök åstadkommer inflammation i lungornas bronker, samtidigt som immunförsvaret kan påverkas på ett negativt sätt. Detta kan vara förklaringen till att frekvensen av symtom, luftvägssjukdom och luftvägsinfektioner ökar i samband med vedeldning, säger Ala Muala.

Det är känt sedan tidigare att den lilla molekylen kväveoxid (NO) är central för regleringen av blodkärlens funktion. Inandning av dieselavgaser har visat sig leda till att blodkärlen blir styvare och lättare drabbas av proppbildning, vilket leder till hjärtinfarkter och stroke. En undersökning på människor som Ala Muala har genomfört visar att dieselavgaser kan kopplas till halterna av kväveoxid i blodkärlen och därmed också till hjärt-kärlsjuklighet.

Hoppas minska hjärt-kärleffekterna

– Tillgängligheten av kväveoxid i blodkärlen verkar ha en stark koppling till graden av exponering för dieselavgaser, vilket gör att dieselavgaser spelar en viktig roll för effekter på hjärta och blodkärl. Eftersom avhandlingen påvisar en mekanism för detta samband är förhoppningen att vi på sikt ska hitta bättre möjligheter att minska hjärt-kärleffekterna av luftföroreningar, säger Ala Muala.

Dela via sociala medier
FaceBook  Twitter  


Hur fick du veta om Barnastma.se?

Sökning på nätet - 41.3%
Via en vän - 5%
Via Facebook - 25%
Annat - 27.5%
Prenumerera på vårt nyhetsbrev – det är gratis! Vi ger ut med sex nummer per år. Så missa inte intressant läsning utan, fyll i formuläret nedan.