Kejsarsnitt ökar risken för astma

Barn som föds genom kejsarsnitt löper större risk att få astma. En orsak kan vara att dessa barn inte utsätts för samma bakterieflora som barn som föds den naturliga vägen. För att utreda det exakta sambandet behövs dock fler och större studier.

Forskarna har länge misstänkt att det finns en direkt koppling mellan tarmens bakterieflora och risken att barn utvecklar sjukdomar som astma och allergier. Att barn som föds via kejsarsnitt löper större risk att få astma, beror troligen på att de har färre bakterier i tarmarna än barn som föds på naturlig väg.

– Vid kejsarsnitt överförs inte bakteriefloran från mammans vagina och tarm till barnet. I studier kan vi se tydliga skillnader i tarmfloran upp till tvåårsåldern mellan barn som föds med kejsarsnitt och de som föds vaginalt, säger Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi vid Linköpings universitet.

Evolutionär ordning

Barnets tidiga miljö är viktig för utvecklingen av sjukdomar. Teorier om bakterieflorans betydelse för utvecklingen av astma hänger delvis ihop med den så kallade hygienhypotesen. Den går ut på att barn som växer upp i en miljö med en större mängd bakterier, i mindre grad utvecklar allergiska sjukdomar. Exakt vilka bakterier som ger bäst skydd är dock än så länge bara teorier.

– Jag skulle säga att det troligen är normalflorebakterier, det vill säga de man inte blir sjuk av, som är viktigast. Evolutionen har skapat en ordning för hur vi ska exponeras för olika bakterier. Att födas vaginalt ger så att säga den första dosen, menar Maria.

Ökad risk för flera sjukdomar

Det finns också teorier om att akuta kejsarsnitt ökar risken för astma mer än planerade snitt. De studier som finns pekar dock åt olika håll. Akuta kejsarsnitt görs ofta för att antingen mamman eller barnet mår dåligt av andra anledningar, vilket i sin tur kan vara orsaken till att barnet får astma. För att få mer klarhet i frågan behöver fler och större studier göras, enligt Maria.

– Oavsett om de är akuta eller planerade, så ökar kejsarsnitt risken för sjukdomar. Det handlar inte bara om astma och allergi, utan även glutenintolerans och typ 1-diabetes kopplas till födsel via kejsarsnitt och tarmens bakterieflora. Det vore bra om det gjordes studier som visar hur tillförsel av bakterier påverkar barnets sjukdomsbild på lång sikt.

Nya studier planeras

Men även om kejsarsnitt ökar risken för astma, kan de ibland vara nödvändiga. Frågan är då om det finns något man kan göra för att minska barnets risk att utveckla sjukdomar och förbättra bakteriefloran. I dagsläget går det inte att ge några råd, eftersom det inte finns några vetenskapliga studier. Det finns dock tankar på att titta på planerade kejsarsnitt.

– Vi planerar en studie där vi ska samla upp bakterier från mammans vagina och ändtarm och ge dessa till barnet. I ett första skede kommer vi inte kunna utvärdera om detta kan förebygga astma. Vi vill mer titta på hur barnets tarmflora och immunförsvar utvecklas, för att kunna planera större studier i framtiden, säger Maria avslutningsvis.

Text: Niclas Samuelsson

Niclas är frilansskribent med många års erfarenhet av att skriva om frågor som rör medicin och hälsa.

Dela via sociala medier
FaceBook  Twitter  


Hur fick du veta om Barnastma.se?

Sökning på nätet - 41.3%
Via en vän - 5%
Via Facebook - 25%
Annat - 27.5%
Prenumerera på vårt nyhetsbrev – det är gratis! Vi ger ut med sex nummer per år. Så missa inte intressant läsning utan, fyll i formuläret nedan.